Kamis, 07 Maret 2013

Arti Mimpi Ular, Binatang Berbisa MerayapUlar

Bermimpi melihat ular dita'birkan dengan musuh yang menyembunyikan permusuhannya yang akan menyerang kepadanya menurut kadar besarnya dan keseramannya ketika dilihat dalam mimpinya.

Barang siapa yang bermimpi membunuh ular, menunjukkan ta'bir tentang perlawanan terhadap musuh. Lalu jika dia yang menang, maka ta'birnya dialah pula yang menang terhadap musuhnya.. Dan jika ularnya yang menang maka musuhnyalah yang menang di dalam pertengkarannya.

Bermimpi bahwa dia disengat oleh ular, maka dari musuhnya dia akan mendapatkan sesuatu yang dibenci di dalam hatinya dengan kadar sampai jauh mana rasa sakit dalam sengatannya itu.

Dan bermimpi membunuh ular, berarti menunjukkan ta'bir bahwa dia akan mendapat kemenangan dari musuhnya. Sedangkan bermimpi mengeratnya menjadi dua bagian, menunjukkan ta'bir bahwa dia mendapat fifty-fifty dari kemenangan musuhnya.

Jikalau dia bermimpi melihat ular mempunyai kaki penegak, maka sebagai ta'birnya menunjukkan isyarat, bahwa musuhnya mempunyai kekuatan yang kokoh.

Bermimpi bahwasanya dia merasa takut dengan ular, sedangkan dia tidak memandang kepadanya dengan matanya, mengandung maksud, bahwa dia akan menjadi aman dari serangan musuhnya. Dan apabila ular itu dipandang dengan matanya, maka dia akan merasa takut terhadap musuhnya, akan tetapi tidak mengakibatkan kerugian apapun terhadap dirinya.

Setiap mimpi yang merasa takut dengan tanpa melihat apa yang ditakutinya, ta'birnya dia merasa aman dari padanya. Dan jika dilihat dengan mata kepalanya, maka apa yang akan ditakutinya akan terjadi. Dan jika dia melihat ular memasuki rumahnya dan melihatnya berada di dalamnya, maka sebagai ta'birnya ialah : dia mempunyai musuh dari pihak-pihak orang-orang wanita atau pihak kerabatnya.

Dan apabila ular itu keluar dari rumahnya, maka pertanda bahwa dia mempunyai musuh yang berada di tempat yang jauh.

Bermimpi bahwasanya ada ular keluar dari lubang anusnya atau telinganya, atau perutnya, maka menunjukkan ta'bir bahwa sebagian dari keluarganya ada yang menjadi musuhnya dan dia akan keluar dari rumah itu.

Barang siapa yang bermimpi sesungguhnya dia memiliki ular dan tidak merasa khawatir dari padanya, maka mimpi yang semacam ini ta'birnya bukanlah musuh. Akan tetapi ta'birnya ialah : sesuatu hak milik dan kenikmatan yang akan dicapainya dengan kadar dari besar ular yang dilihat dalam mimpinya.

Lalu jika ular itu berwarna hitam, ta'birnya ialah : dia akan menjadi panglima kerajaan, dan apabila putih, ta'birnya ialah' sesuatu yang berkaitan dengan urusan kakeknya dan kebahagiaannya, dan manakala dia memiliki ular yang kecil, yang licin (mengkilat) dan tidak membahayakannya, maka ta 'birnya ialah : dia akan memiliki gedung harta benda (harta yang banyak).

Binatang kala

Musuh dan tipu daya yang tidak dilakukan dengan lidahnya. Dan dia mencerca musuh dan kawannya dengan lidahnya. Dia bukanlah orang yang beragama dan bukan pula orang yang penting (yang mempunyai pendapat).

Barang siapa yang bermimpi ada binatang kala yang menyengatnya, maka boleh dita'birkan sesungguhnya lawannya mengumpat dengan lidahnya dan mengucapkan sesuatu yang menjadikan benci dalam hatinya. Dan jika kala itu dibunuh, maka dia dapat memenangkan lawannya.

Jikalau bermimpi melihat binatang kala berada di tangannya, sedangkan kala itu menyengat manusia, maka ta'birnya ialah : dia menyakitkan hati manusia dengan lidahnya. Dan jikalau bermimpi dia memakan binatang kala, maka dia
akan mendapat harta dari lawannya.

Bermimpi bahwasanya binatang kala masuk ke dalam rongga badannya atau rumahnya, atau tilamnya, atau bajunya atau selimutnya maka kesemuanya itu mengandung ta'bir bahwa lawannya beserta dengannya membawa suatu ucapan dari padanya.

Ta 'bir-ta mimpi lainnya tentang sesuatu yang berkaitan dengan binatang kala, adalah berlaku sama dengan ta' bir mimpi yang telah diterangkan pada binatang ular.

Tabuhan

Menunjukkan ta'bir tentang suatu kekuatan yang lebih kokoh dari pada ta'bir tentang lalat yang akan diterangkan berikut ini.

Barang siapa yang bermimpi melihat tabuhan atau lalat berkelabangan (berterbangan) atasnya, maka mimpi itu menunjukkan ta'bir tentang suatu ucapan yang didengar dari orang-orang yang suka melakukan kegiatan dan orang-orang yang hina dari kaumnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar